EN BG

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за Рибарство на ЕС